single

Ukąszenie kleszcza powiązane z alergią na mięso

Praktyka alergii na Sydney wykazała "przytłaczającą większość" grupy pacjentów, u których rozwinęła się rzadka alergia na czerwone mięso, miała wcześniej niepożądaną reakcję na ugryzienia kleszczy.

Immunolodzy kliniczni, Drs Sheryl van Nunen i Suran Fernando oraz koledzy z Royal North Shore Hospital, stwierdzili, że 24 z 25 pacjentów, którzy przedstawili w wywiadzie reakcję alergiczną na czerwone mięso, również zgłaszali duże lokalne reakcje na ugryzienia kleszczy.

"Siedemnastu z 25 miało ciężką reakcję na ugryzienie, taką jak obrzęk języka, zwężenie gardła lub duszność", powiedział dr Fernando.

Następnie pacjenci zgłaszali, że wcześniej zostali ugryzieni przez kleszcza, co spowodowało bolesną, swędzącą zmianę większą niż 50 mm, która trwała co najmniej tydzień. "Wszyscy pacjenci mieszkali na północnych plażach Sydney, które są endemicznie zaatakowane przez kilka gatunków kleszczy. Wszyscy oni opisywali winowajcę jako kleszcza o twardym korpusie w kształcie ludzkiego paznokcia o wielkości od 3 do 10 mm. Najprawdopodobniej jest to Ixodes holocyclus, powszechnie znany jako kleszcz paraliżujący, który jest "nie tylko najczęściej spotykanym gatunkiem, który ma wpływ na ludzi w okolicy, ale jest również gatunkiem najbardziej związanym z reakcjami nadwrażliwości u ludzi". Badacze ustanowili kontrolę retrospektywną, kontaktując 29 pacjentów z kliniki z alergiami na żywność inną niż czerwone mięso, przebywających w tym samym regionie. Wszyscy 29 pacjenci zgłosili ukąszenia kleszczy bez późniejszej reakcji. "Wyniki sugerują, że w naszej populacji pacjentów, przytłaczająca większość osób ze stosunkowo rzadką alergią na czerwone mięso jest poprzedzona uczuleniem na ugryzienia kleszczy", powiedział dr Fernando. Dalsze badania są potrzebne, ale może być tak, że "osoby są uczulone na białka ślinianki kleszczy, które są krzyżowo reagujące z białkami znajdującymi się w różnych czerwonych mięsach". "W celu określenia rzeczywistej częstości występowania tej reaktywności krzyżowej, badanie prospektywne mogłoby zbadać kolejnych pacjentów, którzy są ugryzieni przez kleszcze (z reakcją i bez reakcji) dla późniejszego rozwoju alergii na czerwone mięso".