single

Proces neuroplastyczności

P: Co to jest neuroplastyczność i jak to działa?

Odpowiedź na to pytanie zamieściłem na IntegrativePractitioner. To co poniżej to fragmenty tego artykułu. Cały artykuł można znaleźć na stronie: Making New Connections: The Gift of Neuroplasticity.

Zdolność mózgu do zmiany i reorganizacji siebie i swoich funkcji nazywana jest neuroplastycznością. Neuroplastyczność zapewnia nam mózg, który potrafi dostosować się nie tylko do zmian spowodowanych uszkodzeniem, ale co ważniejsze, pozwala na adaptację do wszelkich doświadczeń i zmian, jakie możemy napotkać, uwalniając nas od jedynie odruchowego reagowania, będącego konsekwencją genetycznie uwarunkowanego hardwiring'u. Dr Alvaro Pascual-Leone z Harvard Medical School stwierdził niedawno, że neuroplastyczność "... jest nieodłączną właściwością ludzkiego mózgu i stanowi wynalazek ewolucji umożliwiający układowi nerwowemu ucieczkę od ograniczeń własnego genomu, a tym samym dostosowanie się do presji środowiska, zmian fizjologicznych i doświadczeń."

Jak dochodzi do neuroplastyczności? Podczas gdy indywidualną jednostką roboczą mózgu jest pojedynczy neuron, nawet proste zadania wymagają rekrutacji ogromnej liczby połączonych ze sobą neuronów funkcjonujących jako jednostka lub sieć przeznaczona do wykonywania nawet najprostszych czynności. Sieć neuronowa reprezentuje specyficzny, unikalny wzór połączeń neuronów, które odpalają się w określonej sekwencji, co pozwala na wykonanie takich zadań, jak pstryknięcie palcami czy przypomnienie sobie słów piosenki Hey Jude. A neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do adaptacji i zmian, polega na modyfikacji istniejących sieci neuronowych i tworzeniu nowych.

Chociaż dokładne zmiany biochemiczne, które zachodzą, gdy neurony łączą się w te sieci, są dość złożone, wśród badaczy panuje powszechna zgoda, że BDNF (czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego), BDNF, tworzy żyzne podłoże dla tego związku, pomagając przekształcić zwykłe objęcie dwóch neuronów w wieczny taniec. Tak więc, BDNF jest obecnie postrzegany jako odgrywający kluczową rolę w neuroplastyczności. Modyfikowalne zachowania, które zwiększają transkrypcję BDNF obejmują ćwiczenia fizyczne, kwas tłuszczowy omega-3 DHA i ograniczenia kaloryczne.

Ale potrzeba czegoś więcej niż proste powtarzanie stymulacji lub aktywności, aby stworzyć połączenia mózgowe, które prowadzą do powstawania sieci neuronowych.